Ινστιτούτο Geogebra της Αθήνας, Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Geogebra της Αθήνας, Ελλάδα συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 από μία ομάδα καθηγητών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και από εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αποτελεί παράρτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου GeoGebra.

Visit: http://www.geogebra.gr/

Geogebra Institute of Athens, Greece

 
Resource Type
Activity
Tags
Target Group (Age)
3 – 19+
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
 
© 2021 International GeoGebra Institute