สมการของกราฟวงกลม (Circles)


 

KruPongsak Wuttisan _TH

 
Resource Type
Activity
Tags
Target Group (Age)
13 – 16
Language
Thai / ภาษาไทย‎
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute