Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων.

 

Σούφαρη Αθανασία

 
Target Group (Age)
11 – 15
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
© 2019 International GeoGebra Institute