ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ - Parametric circle equation.https://www.geogebra.org/search/perform/search/(conics-10)


 

Loizos Loizou

 
Material Type
Activity
Tags
εξισώσεις  παραμετρικές  parametric-equation  κυκλου 
Target Group (Age)
3 – 19+
Language
English
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute