Египетски триаголник ДОКАЗ 1

Доказ на Питагоровата теорема со помош на збирот на помалите квадратчиња кои се распоредуваат потоа во најголемиот кавадрат кој е нацртан над хипотенузата

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
proof  pytagoras  Питагорова  теорема 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2969
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute