GeoGebra Book: Nämnaren - Lingefjärd, Hall: D-ekvationer och komplexa tal

Material som hör till artikeln i Nämnaren: Thomas Lingefjärd och Jonas Hall: Differentialekvationer och komplexa tal i dagens gymnasieskola.

 

Jonas Hall

 
Resource Type
GeoGebra Book
Tags
differential-calculus  differentialekvationer  equation  hall  komplexa  lingefjärd  numbers  nämnaren  tal 
Target Group (Age)
19+
Language
Swedish / Svenska‎
 
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute