Taxi-circumferència goniomètrica.Taxitrigonometria

Un applet per experimentar i investigar els angles mesurats en taxi-radians i les relacions entre les seues raons trigonomètriques

 

Joan Castillo

 
Resource Type
Activity
Tags
geometry  taxicab  taxicircumferencia  taxicircumferència  taxitrigonometria 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
2127
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute