Вовед за тангентен четири

Воведна задача за воведување на поимот тангентен четириаголник (се започнува со впишана кружница во триаголник) од тука треба да се увидат поимите тангентна отсечка? Својствот на тангентните отсечки?

 

Igor Bogdanoski

 
Material Type
Activity
Tags
тангента  тангентен  четириаголник 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2800
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute