Вовед за тангентен четири

Воведна задача за воведување на поимот тангентен четириаголник (се започнува со впишана кружница во триаголник) од тука треба да се увидат поимите тангентна отсечка? Својствот на тангентните отсечки?

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
тангента  тангентен  четириаголник 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2873
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute