Вовед за тетивен четириаголник

Што е прикажано на цртежот? Каков триаголник на цртежот? Какви се прикажаните агли? Како можеш да ги определиш внатрешните агли на триаголникот?

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
вовед  тетиивен  четириаголник 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2858
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute