Талесова теорема за проп.отсечки

Однос на отсечките на краците на еден агол кога истиот ќе биде пресечен со две паралелни прави

 

snezana zlatkovska

 
Resource Type
Activity
Tags
агол 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
6022
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute