Талесова теорема за проп.отсечки

Однос на отсечките на краците на еден агол кога истиот ќе биде пресечен со две паралелни прави

 

snezana zlatkovska

 
Material Type
Worksheet
Tags
агол 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
5624
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute