Thébaultův problém I

Definování problému: Na stranách rovnoběžníku ABCD sestrojíme čtverce. Můžeme je zkonstruovat na vnější nebo vnitřní straně čtyřúhelníku. Spojením středů těchto čtverců dostaneme opět čtverec.

 

Roman Bumbálek

 
Resource Type
Activity
Tags
problem  problém  thébaltův 
Target Group (Age)
19+
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2918
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute