Периферен агол

Воведназадача за воведување на поимот периферен агол како секој агол чие што теме е точка од кружницата, а краците на аголот ја сечат кружницата. При влечењето на точката М по кружницата да се забележува големината на периферниот агол како и положбата на центарот на кружницата која може да ја има во однос на периферните агли?

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
angle  агол  периферен  тетива 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
3276
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute