An old Japenese Theorem

Konvexní mnohoúhelník je vepsán do kružnice. Z jednoho vrcholu vedeme všechny úhlopříčky. Do nově vzniklých trojúhelníků, které tvoří triangulaci vepíšeme kružnice. Pak součet poloměrů všech těchto kružnic je konstantní, nezáleží na velkosti a rozložení trojúhelníků. Konstanta je nezávislá na vrcholu, terý se použává k vytvoření triangulace.

 

Zuzana Šimánková

 
Resource Type
Activity
Tags
an  japenese  old  theorem 
Target Group (Age)
19+
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
697
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute