ΟΙ κωνικές τομές του Απολλώνιου

Αν Ε (Εστία) είναι σημείο του επιπέδου, δ (Διευθετούσα) είναι ευθεία του επιπέδου και ε ένας θετικός αριθμός τότε ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου για τα οποία ισχύει [math]\[\frac{{({\rm M}{\rm E})}}{{d(M,\delta )}} = \varepsilon \][/math] είναι : Έλλειψη όταν ε<1 Παραβολή όταν ε=1 Υπερβολή όταν ε>1

 

Άνθιμος Νέγκογλου

 
Resource Type
Activity
Tags
Κωνικές  Τομές 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
957
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute