Desargues Theorem

Mějme dány tři přímky a, b, c, které se protínají právě v jednom bodě, v bodě O. Dále mějme dva trojúhelníky A1B1C1 a A2B2C2 takové, pro které platí, že body A1, A2 leží na přímce a, body B1, B2 leží na přímce b a body C1, C2 leží na přímce c.Pro tyto trojúhelníky platí, že jsou perspektivní. Potom platí, že odpovídající přímky A1B1 a A2B2, B1C1 a B2C2, C1A1 a C2A2 se protínají ve třech bodech, které jsou kolineární. (tzn. Body X, Y, Z leží na jedné přímce, na přímce l.)

 

Michaela Opavová

 
Resource Type
Activity
Tags
body  kolineární  perspektivní  trojúhelníky 
Target Group (Age)
19+
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1282
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute