Аголна големина на лак

Во две концентрични кружници е прикажан еден централен агол и учениците треба да ги воочат соодветените тетиви и соодветниоте кружни лаци и да ја забележат врската со централниот агол.

 

Igor Bogdanoski

 
Material Type
Activity
Tags
агол  централен  тетива  кружен  лак 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2758
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute