Теорема 2

Теорема 2: Ако два кружни лаци (односно две тетиви) во една или во две различни кружници со ист радиус се еднакви, тогаш се еднакви и нивните соодветните централни агли.

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
агол  теорема  централен 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2847
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute