Теорема 1

Теорема 1: Ако два централни агли во една кружница се еднакви , тогаш се еднакви и нивните соодветни кружни лаци и тетиви.

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
агол  централен 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2790
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute