Основно тригонометрично рав-во

Основното тригонометрично равенство е в сила за всеки ъгъл. Следва от Питагорова теорема за триъгълник ВСО.

 

Maria Kaloyanova

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Bulgarian / български език
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
1430
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute