Graf funkcie kosínus

Kosínus je funkcia, ktorá každému reálnemu číslu alfa priradí x-ovú súradnicu bodu P na jednotkovej kružnici. Pohybuj posuvníkom alfa. Bod Q bude vykresľovať časť grafu funkcie kosínus.

 

vavrova

 
Resource Type
Activity
Tags
jednotková  kosinus  kosínus  kruznica  kružnica 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Slovak / Slovenský jazyk‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1209
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute