Graf funkcie sínus

Sínus je funkcia, ktorá každému reálnemu číslu alfa priradí y-ovú súradnicu bodu P na jednotkovej kružnici. Pohybuj posuvníkom alfa. Bod Q bude vykresľovať časť grafu funkcie sínus.

 

vavrova

 
Material Type
Worksheet
Tags
sínus  jednotková  kružnica 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Slovak / Slovenský jazyk‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1331
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute