Polinomi de Taylor de la funció sinus

Visualització geomètrica del Polinomi de Taylor de la funció [math]f(x)=sin(x)[/math] Podeu escollir el grau del polinomi de 1 a 20 Podeu escollir el punt de desenvolupament de -5 a 5 Si baixeu el fitxer ggb podeu canviar la funció [math]f(x)[/math]

 

Josep Homs Llach

 
Resource Type
Activity
Tags
sine  sinus  taylor 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1037
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute