Синус и косинус на обобщен ъгъл

Синус и косинус на обобщения ъгъл [math]\alpha[/math] са координатите на точката В. Обобщеният ъгъл е от -360 до +360 градуса и се променя с плъзгач.

 

Maria Kaloyanova

 
Resource Type
Activity
Tags
косинус  обобщен  синус  тригонометрия  ъгъл 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Bulgarian / български език
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
4048
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute