Funció sinus amb paràmetres

Representa la funció A sin(Bx + C)+ D segons valors dels paràmetres A, B, C i D

 

Josep Homs Llach

 
Resource Type
Activity
Tags
funcio  grafica  paramètres  paràmetres  sin  sine  sinus 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
3.0
Views
1072
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute