Άσκηση στα εμβαδά

Σε τρίγωνο ΒΓΔ η γωνία της κορυφής Β είναι ίση με 60° . Ένα ημικύκλιο βάσης ΓΔ τέμνει τις πλευρές ΒΓ και ΒΔ στα σημεία Ζ και Θ αντίστοιχα.Να βρείτε τη σχέση των εμβαδών των τριγώνων ΒΖΘ και ΒΓΔ.

 

evpapath61

 
Resource Type
Activity
Tags
Εμβαδό 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1389
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute