Innføring i sinus

Sinus er forholdet mellom motstående katet og hypotenus [math]sin(v)=\frac{mot}{hyp}[/math]. Se først på vinkel og lengden av kateten i første kvadrant. Hypotenusen er 1 derfor får vi sammenhengen [math]sin(v)=\frac{mot}{1}\Rightarrow sin(v)=mot[/math]

 

chatlevik1

 
Resource Type
Activity
Tags
enhetssirkel  sin  sinus 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Norwegian / Bokmål
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
922
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute