Централен агол - елементи

После воведната задача следува запознавање со поимот централен агол и негови елементи (соодветна тетива и соодветен кружен лак). Како се поврзани големината на централниот агол со големината на соодветната тетива

 

Igor Bogdanoski

 
Material Type
Activity
Tags
агол  централен  тетива  кружен  лак 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
4033
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute