Централни агли 3

Дадени се две концентрични кружници со помош на слајдери. Слајдерот р2 е наместен секогаш да е помал од оној на р1. Со слајдер е зададена и тетивата која е иста и во двете концентрични кружници. Исцртани се и соодветните централни агли во двете концентрични кружници кои идговараат на соодветната тетива еднаква во овој слулај за двете кружници. Целта е учениците преку експериментирање да дојадт до решението и да одговорат на поставените прашања.

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
аго  концентрични  кружници  централен 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2754
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute