Централен агол 2

Целта е учениците да експериментираат со големинат на кружниците кои намерно се збрани к2 да има помал радиус од к1 а во двете кружници има нацртано две исти тетиви. Учениците треба да експериментираат со гоелмината на тетивите и радиусите на кружниците а во исто време да го воочуваат гоелмината на соодветните тетиви.

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
Activity
Tags
агол  тетива  централен 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2794
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute