GeoGebra Book: геометрија VI

Во оваа книга ќе се постираат сите материјали кои ќе се однесуваат на наставниот план и програма за VIII одд од делот геометрија

 

Igor Bogdanoski

 
Resource Type
GeoGebra Book
Tags
geometry 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Macedonian / Македонски јазик‎
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute