GeoGebra Book: M - Řezy těles - sbírka SEDMERO TRIKŮ

[b]TRIK 1 - SPOJOVÁNÍ [/b] (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.): [color=#0a971e]Dva body řezové roviny ležící v rovině téže stěny můžeš spojit.[/color] [b]TRIK 2 - ROVNOBĚŽNOST [/b] (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.): [color=#0a971e]Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné (pozor - pro jehlan to obecně neplatí!)[/color] [b]TRIK 3 - KOUT[/b] (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2.): [color=#0a971e]Protáhni část řezu (PQ) v jedné stěně tak, že protne prodlouženou hranu (AD) sousední stěny , v níž znáš nějaký bod řezu (R). Průsečíkem je KOUTOVÝ BOD K, což je další bod řezové roviny v oné sousední stěně. Spoj K a R.[/color] [b]TRIK 4 - KOMÍN (KOUTOVÝ BOD V NEKONEČNU)[/b] (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R a spojnice dvou z nich je rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží): [color=#0a971e]Je-li spojnice dvou zadaných bodů řezu rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží), potom třetím bodem řezu veď s touto spojnicí rovnoběžku.[/color] [b]TRIK 5 - ŠÍP[/b] (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2+T3+T4.): [color=#0a971e]Spojnice dvou bodů řezu, která neleží v rovině stěny, tvoří ŠÍP. Pomocí pomocné roviny proložené šípem (PORO) najdi bod, kde se ŠÍP zapíchne do roviny té stěny, v níž už znáš nějaký bod řezu. Tím dostaneš v této stěně další bod řezu a můžeš nasadit T1 - SPOJOVÁNÍ![/color] [b]TRIK 6 - STOŽÁR [/b](Rovina řezu dána dvěma body P, Q + přímkou p s ní rovnoběžnou): [color=#0a971e]Cílem je najít třetí bod roviny řezu: Třetí bod roviny řezu R najdeš na přímce q, kterou vedeš vhodným bodem přímky PQ rovnoběžně se STOŽÁREM p.[/color] [b]TRIK 7 - DABLSTOŽÁR[/b] (Rovina řezu dána jedním bodem P + rovinou PÍ s ní rovnoběžnou.): [color=#0a971e]Cílem je najít druhý a třetí bod roviny řezu: Druhý bod roviny řezu Q najdeš na přímce q1, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ. Třetí bod roviny řezu R najdeš na další přímce q2, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.[/color]

 
 
Resource Type
GeoGebra Book
Tags
rezy  stereometrie  řezy 
Target Group (Age)
16 – 19+
Language
Czech / Čeština‎
 
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute