GeoGebra Book: Tích phân

Mở đầu phép tính tích phân cho học sinh chuyên lý

 
 
Resource Type
GeoGebra Book
Tags
Target Group (Age)
3 – 5
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute