Tipus de funcions

En aquest applet es representen alguns dels tipus de funcions més freqüents: rectes, paràboles, funcions racionals, exponencials, logarítmiques i trigonomètriques. Fent variar els paràmetres es veu com influeixen en la gràfica de la funció.

 

David Virgili

 
Material Type
Worksheet
Tags
representació  gràfica  funció  paràmetres  recta  paràbola  moviment  harmònic  simple 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1224
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute