Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων

Μια διδακτική προσέγγιση της ισότητας τριγώνων.

 
 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
1060
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute