Bài toán đi tìm kho báu

Bài toán đi tìm kho báu do Shilgalis, Thomas, W. khởi tạo năm 1998. Ông Nguyễn Phước giải năm 2004.

 

nguyenphuoc0802

 
Material Type
Worksheet
Tags
animation 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
2142
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute