Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Khảo sát hàm số bậc ba.

 

phuc hoa

 
Resource Type
Activity
Tags
12  toán 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
1015
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute