Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Khảo sát hàm số bậc ba.

 

phuc hoa

 
Material Type
Activity
Tags
toán  12 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
996
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute