תנאים מספיקים למקבילית

התלמידים מוזמנים לקבוע על-פי נתונים בסרטוטים אם המרובעים הם מקביליות או לא.

 

Guy Hed

 
Resource Type
Activity
Tags
מקבילית 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
3618
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute