Πρόσθεση ακεραίων

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: α) Να χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο για να παριστάνουν και να οπτικοποιούν την πρόσθεση δύο ρητών και να δικαιολογούν εποπτικά το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Εδώ το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι τα «βήματα» πάνω στον άξονα. β) Να ανακαλύψουν με ποιους κανόνες γίνεται η πρόσθεση δύο ρητών και να τους χρησιμοποιούν στον υπολογισμό αθροισμάτων. γ) Να ανακαλύψουν τις ιδιότητες της πρόσθεσης ρητών και να τις χρησιμοποιούν στον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων.

 

Ισίδωρος Γλαβάς

 
Resource Type
Activity
Tags
ακέραιοι  πρόσθεση 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute