El·lipse de Lemoine

Siguin ABC un triangle, G el seu baricentre i K el seu simedià. La el·lipse inscrita a ABC de focus G s'anomena el·lipse de Lemoine.

 

Juli Jurado i Llamas

 
Resource Type
Activity
Tags
conica  coniques  cònica  còniques  ellipse  inscrita  inscrites  triangle 
Target Group (Age)
19+
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
1548
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute