13 Tính biến thiên của hàm số logarit.

toán 12

 

phuc hoa

 
Resource Type
Activity
Tags
nghiem  nghiệm  traç  trắc 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
957
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute