13 Tính biến thiên của hàm số logarit.

Giải tích 12

 

phuc hoa

 
Material Type
Activity
Tags
trắc  nghiệm 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
853
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute