زوایای داخلی و خارجی

با کشیدن نقاط زاویه های داخلی و خارجی و مجموع آنها رابررسی کنید

 

stat_1

 
Resource Type
Activity
Tags
زاویه 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
3279
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute