مثلث

تساوی مثلث ها را با استفاده از مفروضات اثبات کنید

 

stat_1

 
Resource Type
Activity
Tags
مثلث 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
950
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute