احتمال

سئوالات را پاسخ دهید ، احتمال دیگر پیشامد ها را با تغییر لغزنده ها بیابید

 

stat_1

 
Resource Type
Activity
Tags
-- 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
1104
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute