Konstruksjon av et kvadrat

Når vi vil konstruere et kvadrat med riktig funksjoner, for vi to punkter som avhengige og to punkter som er frie. Hvis vi derimot ikke bruker denne funksjonen, men tegner fire uavhengige punkter med linjestykker mellom slik at de danner et kvadrat, vil det ikke fortsette å være et kvadrat om du flytter på hjørnene.

 

user4158

 
Resource Type
Activity
Tags
min 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Norwegian / Bokmål
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1176
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute