Eulerjeva premica

Ponazoritev Eulerjevega izreka o kolinarnosti težišča, višinske točke in središče očrtanega kroga...

 

spelcy.z

 
Resource Type
Activity
Tags
eulerjeva  geometrija  premica 
Target Group (Age)
19+
Language
Slovenian / Slovenščina‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1084
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute