Eulerjeva premica

[b]Eulerjev izrek[/b]pravi, da v poljubnem trikotniku na skupni premici ležijo težišče, višinska točka in središče očrtanega kroga. S premikanjem oglišč poskusi preveriti, ali to res velja.[color=#1551b5][/color]

 

medina93alagic

 
Resource Type
Activity
Tags
eulerjeva  premica 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Slovenian / Slovenščina‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
786
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute