2 Trắc nghiệm cực trị của hàm bậc ba.

Trắc nghiệm

 

phuc hoa

 
Resource Type
Activity
Tags
12  toán 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
746
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute