1 Trắc nghiệm diện tích xung quanh hình trụ.

Trắc nghiệm

 

phuc hoa

 
Material Type
Activity
Tags
toán  12 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
807
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute