Frequentieverdeling. Histogram en normale verdeling

Laat de leerling zien dat een discrete verdeling (het histogram) en een continue verdeling (de normaalkromme) in elkaar kunnen overgaan bij voldoende grote steekproef en voldoende kleine klassenbreedtes.

 

Jan Elemans

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Dutch / Nederlands‎ (België)
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
6830
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute